Marie s Janem

Burianovo náměstí

Píseň Marie s Janem se mi zdála. Je to pravda možná nějaký odraz Vánoční koledy od Dickense, ale jinak možná něco osobního, co by mi Freud jistě vyložil. Obraz dvou mladých lidí, plných energie a života, krásných lidí, chudých ale s ideály, s velkou láskou k sobě navzájem, ve snu jsem je viděl věřící. Obraz něčeho, co mi dost možná uniká, či nadobro uniklo. Nepochybně nějaká projekce do onoho továrníka, kterému se spíš stále přibližuju.

Píseň jsem dával na korekci kamarádu písničkáři a textovému mistrovi Ivu Cicvárkovi. Ten ve svých připomínkách o továrníkovi napsal: “Starej vobšourník to je, měl by dostat orchidejí po hlavě:)”

Co si myslíte – zasloužil by továrník výprask, soucit, pohrdání, závist…co by měl dělat? Znáte někoho takového?

Další píseň hledejte u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů. A toho pavouka si nevšímejte, kdo se bojí, von už tam asi nebude. Ale běhají tam občas myši…